Rijkswaterstaat Verkeersreflector

Bestel hier de door Rijkswaterstaat beschreven en geadviseerde verkeersreflector. Ook deze is door Rijkswaterstaat getest en de werking ervan is hetzelfde als die zij hebben gebruikt voor de testen.

* verkeersreflector.nl heeft de reflector gemaakt conform de specificaties van, en in overleg met Rijkswaterstaat. Deze is ook door Rijkswaterstaat getest en goedgekeurd. Afwijkende producten zullen niet worden gemaakt zonder voorafgaand overleg.
Verkeersreflector.nl neemt enkel verantwoordelijk voor het produceren van het product conform de specificaties en niet voor de daadwerkelijke werking van het product.

Eerdere tests met resultaten zonder reflectoren.

Zie documenten onderaan voor de resultaten een jaar later.

In de werkgroep veilig werken aan de weg is door Rijkswaterstaat de positieve resultaten van de AEBS testen gepresenteerd (video). Hierbij zijn succesvolle remproeven gedaan met het automatisch remsysteem op een radarreflector, gemonteerd op een pijlwagen en botsabsorber. De pijlwagen en botsabsorber bleken bij eerdere testen niet te worden gedetecteerd door het automatisch noodremsysteem AEBS (video eerdere test). Deze testen zijn in samenwerking met leden van Bouwend Nederland uitgevoerd. In de werkgroep is afgesproken dat wij specificaties van de radarreflector en de positie waar de radarreflector kan worden gemonteerd zullen delen met Bouwend Nederland. De specificaties zitten bij deze mail en hieronder staat ook de fabrikant waar wij de radarreflector hebben laten maken.

Aanrijding van een pijlwagen of botsabsorber komt regelmatig voor. Zeker wanneer een vrachtwagen op een pijlwagen inrijdt zijn de risico’s voor de bestuurder van de vrachtwagen en wegwerkers groot. Rijkswaterstaat heeft als doelstelling om te groeien naar een proactieve veiligheidscultuur. Het risico van aanrijding staat in de top-4 van veiligheidsrisico’s. Reduceren van het risico om aangereden te worden heeft een hoge prioriteit. Daarom willen wij verzoeken om de radarreflector onder de aandacht te brengen van leden èn niet leden van Bouwend Nederland en te bespoedigen dat deze maatregel wordt gemonteerd. Vrachtwagens met AEBS herkennen de radar en maken een noodstop voor de radarreflector of verminderen in ieder geval de snelheid. In de bijlage en de video is te zien dat bij proeven op het botskussen van pijlwagen en botsabsorber de vrachtwagen op het laatste moment een noodrem inzet. Dat betekent ook dat geenszins vertrouwd moet worden op de absolute werking van de radar. De ruimte achter de pijlwagen of botsabsorber blijft een gevaarlijk gebied.

Momenteel doen wij er alles aan om samen met de RDW te werken aan een baken dat door verschillende systemen wordt gedetecteerd. Binnenkort vinden hiermee de eerste testen plaats. Wij zullen in de werkgroep veilig werken de vorderingen delen en waar mogelijk weer samenwerken om tot verbetering van herkenning van verkeersmaatregelen voor noodremsystemen te komen. Wij informeren de Onderzoeksraad voor Veiligheid over testen die wij doen en resultaten hiervan. De Onderzoeksraad doet onderzoek naar rijtaakondersteunende systemen en wij willen verbeteringen zo snel mogelijk operationeel toepassen om het aanrijdrisico te verminderen.

Herkenning van de verkeersmaatregel

In de test is de radarreflector gemonteerd op de pijlwagen en botsabsorber, ongeveer op 70cm hoogte. Hierbij werd in de test de pijlwagen niet door het AEBS systeem herkend, met montage van de radar neemt de herkenning significant toe en wordt die in gemiddeld 50% van de gevallen herkend op het moment dat nog kan worden uitgeweken. Dit percentage neemt verder toe wanneer het testobject dichterbij komt. Voor een gedetailleerd inzicht in de test verwijs ik naar de video en bijgevoegd rapport.

Incidentmeldingen

Wanneer een vrachtwagen door een signaal van het AEBS systeem tijdig uitwijkt voor een verkeersmaatregel, dan is er geen incident. Dit valt ook lastig te registreren. Wij zijn wel zeer geïnteresseerd in data over ongevallen met aanrijdingen van pijlwagens en botsabsobers door vrachtwagens. Wij verzoeken dan ook met klem die te melden. Data over werking van het AEBS systeem zien wij ook graag tegemoet. Denk hierbij aan de volgende gegevens:

  • Had de truck het verplichte AEBS systeem?
  • Stond het systeem ook aan?
  • Heeft er een noodremming door het systeem plaatsgevonden?